İdari İşlemin Unsurları ve Sakatlık Hâlleri

İdari İşlemin Unsurları ve Sakatlık Halleri İdari İşlemin Unsurları hakkında açıklamaya geçmeden önce İdarî işlemin tanımlamasını yapalım. İdari makamların, idari

Devam