Cinsel İstismar Suçu

Günümüzde sıkça rastladığımız bir suç tipi olan “Çocukların Cinsel İstismarı Suçu” TCK m. 103’te “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel davranış son derece geniş bir anlama sahip olup cinsel arzuları tatmin niyetiyle gerçekleştirilen her türlü davranışı içermektedir. Cinsel davranışın mutlaka “cinsel saldırı” özelliği taşıması suçun oluşması için şart değildir. Suçun oluşması için sarkıntılık veya cinsel taciz niteliğinde bir eylemi bile yeterli sayıldığından mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi dahi suçun oluşumu için şart değildir.

TCK’ya Göre Çocuk Kavramı

Çocukların cinsel istismarı suçunda mağdur çocuktur ve çocuk, TCK’nin altıncı maddesinin birincisi fıkrasının a bendinde “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır. Cinsel istismar suçları çocuk kavramı açısından 3 farklı şekilde kategorize edilmiştir:

•15 yaşını doldurmamış çocukların cinsel istismarı
•15 yaşını tamamlamış ancak karşılaştığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocukların cinsel istismarı
•15-18 yaş aralığında olan çocukların yalnızca cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedenle cinsel istismar

Rıza Gösterme

15 yaşını doldurmamış çocukların davranışa gösterdiği rıza kesinlikle geçerli değildir. 15 yaşını doldurup 16 yaşından gün alan çocukların suçun ister basit ister nitelikli hali olsun davranışa gösterdiği rıza geçerli sayılmıştır. Ancak cinsel ilişki söz konusu olduğunda TCK m. 104(Reşit Olmayanla Cinsel İlişki) kendine tatbik sahası bulacaktır.

Cinsel İstismar Suçunun Cezası

Cinsel istismar suçunun cezası TCK m.103’te çocuğun cinsel istismarı suçu için 8 ila 15 yıl arası hapis cezası öngörmüştür. Suçun mağdurun vücuduna organ veya herhangi bir cisim sokularak işlenmesi halinde cezası en az 16 yıl hapis cezası olacaktır. Yargılama ise çoğu zaman failin tutukluluğunda yapılır.

Suçun Manevi Unsuru

Bu suç tipi kasten işlenebilen bir suç olup, olası kastla da işlenebilir. Özellikle de mağdurun yaşı bakımından failin, mağdurun 15 yaşını doldurmamış olma ihtimalini göze almış olması buna örnektir. Saik önemli değildir. Failleri kastın, suç tipinin objektif nitelikteki tüm unsurlarına (cinsel davranışa, mağdurun yaşına ve algılama yeteceğinin gelişip gelişmediğine veya iradeyi etkileyen bir medenin etkisi altında bulunduğuna) yönelik olması aranır. Bu konularda failin yanılması kastı ortadan kaldırır. Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre; failin, mağdurun yaşında yanıldığı fail ya da müdafi tarafından öne sürülmelidir, aksi durumda, mahkemece buna ilişkin bir araştırma yapılması gerekmez. Suçun icrasına başladıktan sonra mağdurla bedensel temasta bulunmaksızın gönüllü vazgeçen failin o ana kadarki eylemlerinin TCK m. 105 (Cinsel Taciz) kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

İçtima ve İştirak

Bu suçun içtiması mümkündür. Aynı kişiye yönelik olarak farklı zamanlarda gerçekleşen birden fazla cinsel istismar suçu, aynı suç işleme kararına bağlanabiliyorsa, zincirleme suç kuralları uygulanabilir. Ancak zincirleme suç kurallarının uygulanabilmesi için, suçun “aynı kişiye karşı işlenmesi” zorunluluğu arandığı için, değişik kişilere karşı işlenen cinsel istismar suçu, aynı suç işleme kararına bağlı olsa bile zincirleme suç kuralları uygulanmaz. Bu suça iştirak da mümkündür. Suçun faili cinsel davranışı gerçekleştiren kişidir. Cinsel davranışı gerçekleştiren birden fazla kişi söz konusu olduğunda, bunların her biri birlikte fail sayılırlar. Bu suça, azmettirme ve yardım etme biçiminde iştirak mümkündür.

Sonuç olarak, ebeveynlerin gerek çevrelerine olan gereksiz güveni gerek çocuklarını yeterince bilinçli olarak yetiştirmemesi gibi sebepler başta olmak üzere çocuklar bu suçun mağduru olarak bu suç tipinde yerini almaktadır. Çocuklarımız geleceğimizdir, onları korumak ve savunmakta görevimiz. Bu suç tipindeki kanuni düzenlemelerin en doğru şekilde tamamlanıp bir an önce müeyyidesi daha ağır olacak şekilde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.


Ceza Özel Hükümler (Tezcan, Erdem, Önok)
google.com.tr/amp/s/barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/cocugun-cinsel-istismari-sucu-cezasi-nedir-tck.html
atamer.av.tr/cinsel-istismar-sucu/

7+
Yazıyı Paylaş;

Tuğba Turaç

Tarafından yayımlandı.| KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Yazarın Diğer Yazılarına Gitmek İçin Tıklayınız.

Cinsel İstismar Suçu” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir