Geçici Olarak Oturulan Yer Mahkemesinin Yetkisi

Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki

Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetkili olacak mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 8. maddesinde açıkça belirlenmiştir.

HMK m. 8 : Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir.

Madde hükmünden de görüldüğü üzere, kendileri aleyhine dava açılacak olan kişiler bulundukları yerde meşguliyetlerine göre o yerde uzunca oturmaları gerekmektedir.

Madde içerisinde sayılan meşguliyet durumlarından başka, uzunca bir süre hastanede kalan veya ceza evinde kalan kişilere karşı da bulundukları yer mahkemesinde dava açılabilir.

Dolayısıyla turist olarak veya kısa süreli iş sebebiyle bir yerde bulunan kişilere karşı bulundukları yer mahkemesinde dava açılması söz konusu olamaz.

Madde hükmünde dikkat edilmesi bir diğer nokta ise açılacak davanın türüdür. Buna göre geçici olarak uzunca bir süre bir yerde bulunan kişilere karşı ancak alacak ve taşınır mal davaları ile ilgili dava açılabilir. Yani taşınmaz davaları veya kişivarlığı haklarına ilişkin davalar da davalının geçici olarak bulunduğu yer mahkemesinde dava açılamaz.

HMK m. 8’deki yetki durumu kesin yetki olmayıp, tercih edilebilir nitelikte bir yetkidir.


Kaynakça:
1 Arslan/Yılmaz/Ayvaz, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2017, s. 219
2 HMK

Hukuk Âlemi

0
Yazıyı Paylaş;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir