Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Göçmen kaçakçılığı suçu TCK madde 79’da “Uluslararası Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçu bir kimsenin doğrudan veya dolaylı olarak maddi bir menfaat elde etmek amacı ile bir yabancıyı yasa dışı yollardan ülkeye sokması yada bir yabancı veya bir türk vatandaşını yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak şeklindeki hukuka aykırı eylemlerini ifade etmektedir. Suçun mağduru ve faili herkes olabileceği için özgü bir suçtan söz edemeyiz. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunda mağdurun rızası olsa da kişilerin insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde hürriyetlerinin sınırlandırılması hukuken geçerli değildir.

Göçmen kaçakçılığı kasten işlenen bir suçtur ve taksirli hâli düzenlenmemiştir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Unsurları

Fail kasten bu suçu işlemeli, mağduru illegal yollarla ülkeye sokmalı ve mağdurun ülkede kalmasını sağlamalı veya Türk vatandaşını illegal yollarla yabancı ülkeye sokmalı yabancı birini yurt dışına çıkarmalıdır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK m.79/1).

Göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli hâlleri ve cezaları ise şunlardır:

  • Suçun mağdurların hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar arttırılır.
  • Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek cezalar yarı oranında arttırılır.
  • Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu Arasındaki Farklar Nelerdir?

İnsan ticareti suçu, “zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla” işlenir (TCK m.80). Göçmen kaçakçılığı, “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla” işlenir (TCK m.80).

İnsan ticareti suçunda mağdur rızası yoktur. Olsa bile rızası sakatlanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda ise mağdur rızası vardır.

İnsan ticareti suçunda sömürü sürekli devam ederken göçmen kaçakçılığı suçunda fail mağduru sadece yurda sokup maddi menfaat sağlar.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

Göçmen kaçakçılığı suçu sebebiyle verilen hapis cezası hakkında erteleme cezası verilemez.  Ayrıca verilen hapis cezası para cezasına çevrilemez.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Şikayet Süresi, Uzlaşma ve Zamanaşımı

Göçmen kaçakçılığı suçu şikayete tabi suçlardan olmadığı için şikayet süresi söz konusu değildir. Dava, zamanaşımı süresi içinde açılabilir.

Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Göçmen kaçakçılığı suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Görevli Mahkeme

Göçmen kaçakçılığı suçu hakkında yargılama yapma görevi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilir.


ÖZBEK Veli Özer, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,  Seçkin Yayınevi, 2018

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/gocmen-kacakciligi-sucu-cezasi-nedir-tck.html

https://www.proaktifhukuk.com/gocmen-kacakciligi-sucu.html

 

Hacer Kaya [ Y818 ]

 

6+
Yazıyı Paylaş;

Hacer Kaya

Tarafından yayımlandı.| Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Yazarın Diğer Yazılarına Gitmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir