Koşullu Salıverilme

I. Koşullu Salıverilme

Koşullu salıverilme bir infaz çeşididir. Pişman olan hükümlü cezasının infazı sırasında iyi hâl gösterip uyması gereken programlara uyarsa cezasının geri kalan kısmı cezaevi dışında infaz edilir.

Ertelemeden farklıdır. Erteleme geleceğe, koşullu salıverilme geçmişe yöneliktir. Koşullu salıverilme bazı durumlar dışında süresine bakılmaksızın her ceza için mümkünken ertelemede suçun belirli bir ağırlıkta olması aranır. Ayrıca Koşullu salıverilmede cezanın kanunda belirtilen kısmı infaz kurumunda çekilir. Ertelemede ise ceza çekilmez.

Amaç cezanın bireyselleşmesini ve mahkûmun cezasının infazı tamamlanmadan serbest kalma imkânı sağlamaktır. Bunun dışında yaptırımın cezaevinde infaz edilmeyen bölümü için bir alternatiftir.

CGTİK  md. 107/11’e koşullu salıverilme konusunda karar verme yetkisi hükmü veren  mahkemeye aittir. Hükümlü başka yerde bulunursa o yerdeki aynı derecedeki mahkeme tarafından karar verir.

II. Koşullu Salıverilmenin Koşulları

a) Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmiş Olması

Mahkûm verilen hapis cezasının belli bir kısmını çektikten sonra koşullu salıverilmeden yararlanabilir. Bu süre zarfında kişi incelenecek ve kişinin suçtan pişmanlık duyup duymadığı tespit edilecek.

b) İyi Hâlli Olmak

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir(CGTİHK m.107/1). İyi hâlin belirlenmesinde CVGTİK m. 89 hükmü göz önünde bulundurulur. İyi hâlin belirlenmesinde hükümlünün infaz kurumuna girmeden önceki davranışları göz önüne alınmayacağı gibi, suçun tür ve ağırlığı da göz önünde bulundurulmaz.

c) Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi

Koşullu salıverilme kararını hâkim re’sen karar verir. Kararı verirken ilk önce cezanın belirli kısmının infaz edilip edilmediğine bakar. Daha sonra hükümlünün bu süre zarfında iyi hâlli olup olmadığını bakar ve kararını verir.

III. Koşullu Salıverilmeden Yararlanamayacak Olanlar

Koşullu salıverilmeden yararlanamayan bazı hükümlüler vardır. Ancak bu durum insan onuruyla bağdaşmamaktadır. Bu kişilerin cezaevindeki infaz süreleri uzatılabilir ama onları tamamen koşullu salıvermeden mahrum bırakmak faydasızdır.

IV. Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanacak Rejim

Koşullu salıverilmeden sonra uygulanacak rejim için iki sistem vardır: klasik sistem ve gözetim sistemi. İnfaz kanunumuz denetimli serbestlik olarak adlandırılan gözetim sistemini benimsemiştir. 18 yaşından küçük hükümlüler eğitimlerine devam ederler.

V. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması

Denetim süresinde kasten suç işleyen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümlü için koşullu salıverilme kararı geri alınır. Bu karar geri alınırsa aynı hükmün infazı için bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına yönelik karara karşı yargı yolu açıktır.


Kaynakça:

Veli Özer Özbek/Mehmet Nihat Kanbur/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümleri, 6. Bası

Timur Demirbaş, İnfaz Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2008

İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümleri, 6. Bası, Ankara 2011

Bahri Öztürk/Mustafa Rugan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Ankara 2014


Hacer Kaya [ Y818 ]

1+
Yazıyı Paylaş;

Hacer Kaya

Tarafından yayımlandı.| Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Yazarın Diğer Yazılarına Gitmek İçin Tıklayınız.

Koşullu Salıverilme” için 2 yorum

 • 27/09/2018 tarihinde, saat 10:52
  Permalink

  Koşullu salıverilmeden kimler yararlanamıyor?

  Yanıtla
  • 29/09/2018 tarihinde, saat 02:52
   Permalink

   a) Kasten öldürme
   b) Altsoya,üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;
   c) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
   d) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
   e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti
   f) Devletin güvenliğine karşı suçlar;
   g) Anayasal düzene karşı suçlar;
   h) Milli savunmaya karşı suçlar;
   ı) Devlet sırlarına karşı suçlar ve
   i) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir