Patentlenebilirlik Kriterleri

Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

Patentlenebilirlik açısından “yenilik”, “buluş basamağı” ve “sanayiye uygulanabilirlik” olmak üzere 3 çeşit kriter bulunmaktadır. Aşağıda bu patentlenebilirlik kriterleri üzerinde durulmuştur.

A) Yenilik

Söz konusu buluşun tekniğin bilinen durumuna dâhil olmaması gerekir. Diğer bir ifadeyle, başvurunun yapılmasından önce dünya üzerinde ulaşılabilir her türlü bilginin bulunmaması, yani daha önce var olmaması gerekmektedir. Yani yenilik mutlak olmalıdır.

Buluşun dünya çapında, herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü tanıtım vb. yöntemlerle açıklanmamış olması gerekmektedir. Ayrıca,” tekniğin bilinen durumu” olarak ifade edilen önceden bilinen kaynaklarda yer alan özelliklerin birleştirilmesi yoluyla elde edilen buluşlara da patent verilemez.

Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan durumlar;

  • Gizlilik bağı bulunan grupların bildikleri bilgiler, gizli ve herkes tarafından ulaşılamaz oldukları için dâhil değildir.
  • Hane içerisinde herkesin ulaşabilme imkânı olmayan yerlerdeki buluşlar da tekniğin bilinen durumuna dâhil değildir.

Daha önceden var olan bir buluşun, benzeri sayılabilecek bir buluş ortaya çıkması durumun da, son ki buluş, önceki buluşun yerine kullanılamayacak bir buluş ise o zaman yeni olarak sayılır ve patentlenebilir.

Örneğin; bir vincin kancası ile balık oltasının kancası görünüş itibariyle birbirine benzemektedir. Fakat burada kullanılış amaçları farklılık gösterdiğinden, yani vinç kancası balık kancası yerine kullanılamadığından birbirlerine göre yenidir.

Daha önceden var olan bir ürünün geliştirilmesi sonucunda, elde edilen ürünün sadece geliştirilmiş kısımları için patent alınması mümkündür. Yani bu patent sadece geliştirilmiş kısımlar ile sınırlı bir koruma sağlamaktadır.

B) Buluş Basamağı

Söz konusu buluşun, ilgili olduğu (teknik) alan içerisinde, bu alanda uzman herhangi bir kişi tarafından “tekniğin bilinen durumundan” kolaylıkla çıkarılamayacak nitelikte olması gerekmektedir.

C) Sanayiye Uygulanabilirlik

Bu tabir, söz konusu buluşun, sanayinin her türlü alanında uygulanabilir, üretilebilir ve kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelmektedir. Buradan buluşun soyut ve fizik kurallarına aykırı olmaması, aksine somut nesneler olması gerektiğini anlaşılmaktadır.

Bir malın üretimi esnasında başvurulan yöntem ve usûller için de patent talebin de bulunulabilir.

Hukuk Âlemi

1+
Yazıyı Paylaş;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir