Suç ve Kabahat Arasındaki Farklar

Kabahat ve Suçların Uygulanacak Hükümler Bakımından Farklılıkları

Haksızlık teşkil eden bir fiilin suç ya da kabahat olması uygulanacak hükümler bakımından farklılıklar doğurmaktadır.

Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Suçlarda teşebbüs cezalandırılır. (m. 35)
  Kabahatlerde ise teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak kabahatlere teşebbüsünde cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır.
 • Kanunun suçlar ve kabahatler için kabul ettiği zamanaşımı süreleri birbirinden farklıdır.
  Suçlara ilişkin zamanaşımına ilişkin kurallar TCK 66 ve devam maddelerinde düzenlenmiştir.
  Kabahatlere ilişkin zaman aşımı süreleri ise Kab. K. M. 20, 21 yer almaktadır.
 • Suçlar kural olarak kasten işlenebilir (m. 21). Kanunda açıkça gösterilmişse taksirle işlenilen filler de suç oluşturabilir (m. 22/1)
  Kabahatler ise kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde hem kasten hem de taksirle işlenebilir(Kab. K. m. 9)
 • Yabancı ülkelerde işlenen suçlardan dolayı ülkemizde soruşturma ve kovuşturma yapılabilmektedir.
  Kabahatler de ise sadece ülke içinde işlenen fiiller cezalandırılabilir (Kab. K. m. 6)
 • Suça iştirakte suç ortakları arasında fail, azmettiren ve yardım eden ayrımı yapılmaktadır.
  Kabahat teşkil eden bir fiilde birden fazla kişinin iştirakinin mevcut olduğu hallerde, iştirak edenlerin her biri fail olarak cezalandırılır (Kab. K. m. 14/1)
 • Suçlara yönelik uygulanacak müeyyideler hapis ve adli para cezasıdır.
  Kabahatlere karşı uygulanacak müeyyideler ise, idari para cezası ve idari tedbirler gösterilebilir.
 • İşlenen suç sebebiyle kişinin cezalandırılabilmesi, mahkeme tarafından verilen kararların kesinleşmesi ile mümkündür. Yani kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmaksızın kimsenin cezalandırılabilmesi mümkün değildir.

Kabahat sebebiyle idari yaptırımların uygulanması, kanunda gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlilerine aittir (Kab. K. m. 22/1).


Kaynakça:

1-Artuk/Gökçen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2015, s. 201
2-TCK, Kab. K.

 

Hukuk Âlemi

2+
Yazıyı Paylaş;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir