Yüz Kızartıcı Suç Deyimi

Yüz Kızartıcı Suç Deyimi

Öncelikle Yüz Kızartıcı Suç deyimi anayasa da ve bazı mevzuat hükümlerin de geçmesine rağmen tam bir karşılığı olan tanım hiçbir mevzuatta bulunmamaktadır.

Peki hangi suçlar tam anlamıyla “Yüz Kızartıcı Suç” tanımına uymaktadır?

Anayasanın 76 maddesin de;

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

Aynı şekilde;

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü kanunu,

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu (11. md. b/2),

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu .(53. md. b-6/c)

Gibi kanunlarda da yüz kızartıcı suçlarla ilgili tam tanımı olmayan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu noktada “gibi” deyimi ile sınırsız genişletici yorum yapma yoluna gidilirse kanunilik ilkesi zedelenmiş olup, olmayacağı sorunsalı ortaya çıkmaktadır. “Gibi” ibaresi sayılan suçların derecesine göre dikkat edilmeden farklı şekilde geniş yorumlanması veya farklı özel kanunlarda sayılan benzer suç tipleri ile aynı kategoride değerlendirilmesi apaçık bir yanılgı olacaktır.

Bazı kanunlarda sayılan suçlar yüz kızartıcı suç olarak nitelendirilmesine karşın, başka bir özel kanun da aynı suç tipi yüz kızartıcı suç olarak nitelendirilmeyebilir.

Özetle;

Yüz Kızartıcı Suç kavramı anayasa ve diğer bazı mevzuatlarda geçmesine rağmen net tanımı yapılmayan bir kavramdır. Ahlâki düzene aykırı genel tepkiye yol açacak boyuttaki suçlar olarak görülmektedir. Yüz kızartıcı suçların tespiti çok iyi inceleme ve değerlendirmeler sonucu yapılmalıdır. Aksi takdirde hukuk ilkelerinin ihlali kaçınılmaz olur.

Yüz kızartıcı suçlara genel olarak hırsızlık, dolandırcılık, rüşvet, irtikap, ihtilas, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlar sayılabilir.


Hukuk Âlemi

1+
Yazıyı Paylaş;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir